Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

AgilePM® Foundation

2 130 zł 16 h

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®. Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie.

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Cele:

 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 • Nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów.
 • Umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.
 • Oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami.

Adresaci:

 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a Agile PM.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki Agile PM w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Agile PM Foundation.

Czas trwania:
Szkolenie na poziomie Foundation trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.  Drugiego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej, odbywa się egzamin certyfikujący.

Egzamin i certyfikat:
Egzamin AgilePM® Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub angielski.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 400 zł (cena za szkolenie) + 730 zł (cena za egzamin)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI