Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Change Management Foundation

2 130 zł 16 h

Change Management Foundation jest zbiorem koncepcji i dobrych praktyk zarządzania zmianą w organizacji. Opiera się na sprawdzonych, polecanych metodach działań usprawniających przeprowadzenie i utrzymanie zmiany biznesowej. Dzięki zapoznaniu uczestników ze sposobami pracy z jednostkami i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania wizji zmiany, radzenia sobie z oporem – efektywność wprowadzania przez nich zmian ulegnie poprawie. Dodatkowo osoby po szkoleniu będą miały większą świadomość w jaki sposób należy budować struktury wspomagające wprowadzanie zmian: zespoły zarządzające zmianą oraz sieci agentów zmiany.

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS 

Cele:

 • Przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Change Management Foundation, dzięki której uczestnicy będą mogli świadomie zarządzać zmianą w organizacji.
 • Zbudowanie w uczestnikach świadomości przebiegu zmiany w organizacji, żeby mogli być świadomym członkiem zespołu zarządzającego zmianą albo sieci agentów zmiany.
 • Przygotowanie uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie procesu zmiany.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Podniesienie umiejętności identyfikacji preferencji osobowościowych interesariuszy zmiany oraz odpowiednich sposobów oddziaływań z uwzględnieniem tych preferencji
 • Uświadomienie sobie zależności między zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostkami.
 • Liczba PDU: 21

Adresaci:

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą w organizacji,
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • Konsultanci zarządzania zmianą,
 • Osoby chcące potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Czas trwania:
Szkolenie trwa 3 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Egzamin i certyfikat:
Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkolenia, po zakończeniu części dydaktycznej.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 40 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 400 zł (cena za szkolenie) + 730 zł (cena za egzamin)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI