Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Masaż leczniczy

790 zł 40 h

Program:

1. Systematyka masażu.

2. Mechanizm działania masażu leczniczego.

3. Reakcje fizjologiczne pod wpływem masażu.

4. Zasady i warunki wykonywania masażu leczniczego.

5. Techniki masażu klasycznego.

6. Wpływ masażu na poszczególne tkanki i narządy.

7. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu leczniczego.

8. Masaż w wybranych schorzeniach.

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka. Poznanie terminologii nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nabycie umiejętności technicznych, manualnych i ruchowych. Wiedza na temat działań diagnostycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom jednostki oraz grupy społecznej właściwej dla kursu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat wystawiony przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Istnieje możliwość przetłumaczenia i wystawienia certyfikatu w języku angielskim.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40 (10 godz. teorii + 30 godz. ćwiczeń)
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 790 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Masażu leczniczego"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI