Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MS Excel - poziom podstawowy

480 zł 20 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możecie Państwo zdawać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Praca z aplikacją:

 • Pierwsze kroki z arkuszem kalkulacyjnym
 • Ustawienia programu.

2. Komórki:

 • Wprowadzanie liczb, tekstu, daty do komórki
 • Zaznaczanie komórek
 • Formatowanie wierszy i kolumn
 • Edycja danych
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie zawartości komórek
 • Szukanie i zamiana wartości
 • Sortowanie danych.

3. Arkusze:

 • Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu
 • Zmiana nazwy arkusza.

4. Formuły i funkcje:

 • Formuły arytmetyczne
 • Odwołania do komórek
 • Funkcje.

5. Formatowanie:

 • Formatowanie komórek zawierających liczby
 • Formatowanie komórek zawierających daty
 • Zmiana wyglądu zawartości komórki
 • Zawijanie tekstu w komórce
 • Wyrównanie, obramowanie komórek.

6. Wykresy i diagramy:

 • Tworzenie wykresów i diagramów
 • Dodawanie tytułu, etykiet do wykresu/diagramu. Usuwanie tytułu, etykiet z wykresu/diagramu
 • Formatowanie wykresu/diagramu.

7. Formatowanie arkusza:

 • Zmiana wielkości marginesów strony
 • Zmiana orientacji strony
 • Zmiana rozmiaru strony
 • Dodawanie i modyfikacja tekstu nagłówka, stopki arkusza
 • Przygotowanie do wydruku
 • Sprawdzenie arkusza pod względem rachunkowym i językowym przed jego upowszechnieniem
 • Drukowanie bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, skoroszytu. Ustalanie liczby kopii wydruku.

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia i modyfikowania arkusza kalkulacyjnego oraz zastosowanie go w wybranych obszarach zastosowań. Po zakończenia szkolenia uczestnicy będą umieć tworzyć standardowe formuły matematyczne i logiczne, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych.

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z podstawami pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Szkolenie polecane jest szczególnie tym osobom, które chcą przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie podstawowym (ECDL Base).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI