Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Stosowana analiza zachowania – III-stopniowy bazowy kurs terapii behawioralnej

1 300 zł 45 h

Program:

Moduł I:

1. Wprowadzenie w tematykę autyzmu.

2. Fakty i mity dotyczące autyzmu.

3. Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu.

4. Podstawy naukowe Stosowanej Analizy Zachowania.

5. Procesy behawioralne rządzące zachowaniem ludzkim i nie tylko.

6. Systemy wzmocnień – jak je tworzyć, rozwijać i wycofywać.

7. Zasady wczesnej interwencji behawioralnej.

8. Jak uczyć czyli podstawowe techniki behawioralne.

Moduł II:

1. Teoria w praktyce – warsztaty dotyczące technik behawioralnych.

2. Behawioralne techniki kształtowania umiejętności komunikacyjnych.

3. Jak nauczyć samodzielności w życiu codziennym:

  • technika łańcuchów zachowań
  • plany dnia, plany aktywności, albumy aktywności
  • samodzielna organizacja czasu wolnego
  • ćwiczenia praktyczne.

4. Jak utrzymywać efekty terapii? – techniki generalizacji.

5. Ćwiczenia praktyczne.

Moduł III:

1. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych w oparciu o diagnozę funkcjonalną.

2. Techniki radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

3. Dokumentacja behawioralna – efektywny sposób monitorowania i ewaluacji programu terapii.

4. Ćwiczenia praktyczne.

5. Dyskusja: behawioryzm i co dalej? Nowe kierunki terapeutyczne na bazie modelu behawioralnego.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do umiejętnego wykorzystania technik Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej dzieci z autyzmem.

Adresaci:
Adresatami kursu mogą być nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, psychologowie, pedagodzy, logopedzi i wszystkie osoby zainteresowana terapią dziecka z autyzmem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 45
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Koszt: 1 300 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Stosowana analiza zachowania"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI