Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Fundusze europejskie dla oświaty

630 zł 20 h

Program:

1. Programy i inicjatywy UE:

 • Fundusze strukturalne w okresie 2007-2013
 • Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego
 • Młodzież w działaniu, Erasmus-Mundus.

2. Pozyskiwanie i obsługa funduszy strukturalnych skierowanych do oświaty:

 • Uczestnicy w ramach funduszy strukturalnych
 • Matryca logiczna projektów
 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach funduszy strukturalnych
 • System wyboru projektów europejskich
 • Ewaluacja, monitorowanie i kontrola funduszy strukturalnych
 • Koszty promocji projektów
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich.

Cele:
Głównym celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z aplikowaniem o środki europejskie skierowane do nauczycieli i instytucji oświatowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 630 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI