Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kontrola zarządcza

793 zł 40 h

Program:

1. Pojęcie i zakres  kontroli zarządczej w JSFP. Standardy kontroli zarządczej.

2. Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej.

3. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej.

4. Środowisko wewnętrzne  jako element systemu kontroli zarządczej 

5. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej.

6. Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej.

7. Kontrola zarządcza jako etap wdrażania budżetu zadaniowego w JSFP.

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej.

Cele:
Celem  kursu jest zapoznanie uczestników z  przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych. Przepisy przewidują wzmocnienie kontroli oraz poprawę przejrzystości finansów publicznych, prowadząc do umocnienia jakości zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia skutecznej realizacji celów i zadań jednostki w efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny sposób z  prawem. Atutem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów poruszanej problematyki, faktycznych wdrożeń i zastosowań kontroli zarządczej. Część zajęć odbywać się w formie warsztatów.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 793 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI