Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Naliczanie wynagrodzeń

345 zł 8

Program:

1. Uregulowania prawne dotyczące zasad naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowniczych.

2. Zasady stosowania Regulaminu wynagrodzeń.

3. Lista płac jako podstawowy dokument wynagradzania pracowników – zasady tworzenia, prowadzenia i przechowywania list płac.

4. Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń.

Cele:
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy słuchaczom z zakresu wynagrodzeń oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu ich naliczania i wypłacania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 345 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Naliczanie wynagrodzeń"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI