Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

1 500 zł 90 h

Program:

I Moduł – wprowadzenie:

1. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Podstawy prawne wykonywania zawodu – Asystenta osoby niepełnosprawnej.

2. Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej.

3. Rodzaje niepełnosprawności.

4. Klasyfikacja i stopnie niepełnosprawności.

5. Orzekanie o niepełnosprawności.

6. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (w tym wybrane formy integracji społecznej i zawodowej).

7. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych.

8. Prawa osób niepełnosprawnych.

9. Trudności z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne.

10. Stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji.

11. Organizacja czasu wolnego osoby niepełnosprawnej, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.

II Moduł – pierwsza pomoc: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

III Moduł:

1. Przygotowanie posiłków.

2. Zaspokajanie potrzeb odżywiania.

3. Zaspokajanie potrzeby wydalania.

IV Moduł:

1. Diagnoza potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji.

2. Rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

4. Usprawnienie podopiecznego w obrębie łóżka i mieszkania (ćwiczenia).

V Moduł:

1. Utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego.

3. Utrzymywanie czystości skóry.

4. Utrzymywanie czystości łóżka.

5. Wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych.

6. Realizowanie zadań zleconych przez lekarza.

Cele:
Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sprawowanie opieki nad podopiecznym – osobą niepełnosprawną.

Adresaci:
Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. Od kandydatów nie wymaga się wykształcenia medycznego lub przygotowania zawodowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie na druku MEN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 90
- tryb wieczorowy / weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 500 zł

Płatność przelewem na konto
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI