Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

PRINCE2® Foundation

Szkolenie realizowane jest przy współpracy partnerskiej z firmą INPROGRESS     

Program:

Moduł 1 – Przegląd metodyki PRINCE2:

 • Sprawy organizacyjnej szkolenia i egzaminu
 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Pryncypia metodyki PRINCE2
 • Pytania podsumowujące
 • Omówienie ćwiczenia – Puzzle (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem).

Moduł 2 – Organizacja:

 • Przeznaczenie Tematu Organizacja
 • Role i obowiązki
 • Struktura zespołu zarządzania projektem
 • Kontekst klient – dostawca (do samodzielnego przeanalizowanie – praca domowa)
 • Pytania podsumowujące
 • Omówienie ćwiczenia – Role (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem).

Moduł 3 – Proces Przygotowania Projektu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Przygotowanie Projektu
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 4 – Uzasadnienie Biznesowe:

 • Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe
 • Wynik, rezultat i korzyść
 • Rozwój Uzasadnienia Biznesowego
 • Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść.

Moduł 5 – Proces Inicjowania Projektu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Inicjowanie Projektu
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 6 – Plany:

 • Przeznaczenie Tematu Plany
 • Poziomy planów w PRINCE2
 • Podejście do planowania
 • Technika planowania produktowego
 • Pytania podsumowujące
 • Omówienie ćwiczenia – Produkty (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem).

Moduł 7 – Jakość:

 • Przeznaczenie Tematu Jakość
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości
 • Nadzór jakości
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Jakość – ćwiczenie fakultatywne do samodzielnej realizacji.

Moduł 8 – Ryzyko:

 • Przeznaczenie Tematu Ryzyko
 • Procedura zarządzani ryzykiem
 • Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk
 • Pytania podsumowujące
 • Omówienie ćwiczenia – Ryzyko (do realizacji samodzielnie przed szkoleniem).

Moduł 9 – Proces Zarządzanie Końcem Etapu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Zarządzanie Końcem Etapu
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 10 – Temat Postępy:

 • Przeznaczenie Tematu Postępy
 • Etapy zarządcze w projekcie
 • Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje
 • Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego
 • Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu
 • Mechanizmy sterowania zależne od czasu
 • Mechanizmy sterowania zależne od zdarzeń
 • Pytania podsumowujące
 • Ćwiczenie – Raporty.

Moduł 11 – Proces Sterowanie Etapem:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Sterowanie Etapem
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 12 – Zmiana:

 • Przeznaczenie Tematu Zmiana
 • Zagadnienia projektowe
 • Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 13 – Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Pytania podsumowujące.

Moduł 14 – Proces Zamykanie Projektu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Zamykanie Projektu
 • Pytania podsumowujące
 • „Piąta” decyzja strategiczna.

Moduł 15 – Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Zakres procesu Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Pytania podsumowujące.

Cele:
Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2. W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • Podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
 • Pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • Tematy przewodnie PRINCE2
 • Procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • Kontekst stosowania PRINCE2 w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy są obecnie lub będą w przyszłości zaangażowani w realizację projektów:

 • Kadra zarządzająca
 • Kierownicy projektów
 • Specjaliści dziedzinowi,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Każdy zainteresowany tematyką zarządzania projektami chcący zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. 

Mogą w nim uczestniczyć osoby o różnym doświadczeniu projektowym i wypełniające różne role w strukturach projektu. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania projektami. Wiedza o metodyce PRINCE2 zdobyta na szkoleniu może być stosowana przy prowadzeniu projektów w każdej dziedzinie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS Ltd. Akredytacja oznacza, że szkolenie obejmuje przewidziany sylabusem materiał i dostarcza wiedzy adekwatnej do wymagań stawianych na egzaminie certyfikującym.
Uczestnicy na zakończenie szkolenia przystępują do egzaminu ze znajomości metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation. Po pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16 h
- tryb weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
2 500 zł (cena za szkolenie wraz z egzaminem).

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567 
z dopiskiem: „Opłata za kurs Prince2 FOUNDATION”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C001

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI