Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ochrona Informacji Niejawnych

2700 zł 90 h

Program:

1. Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa.

2. System ochrony informacji niejawnych.

3. Plan ochrony informacji niejawnych.

4. Ustawa o ochronie informacji niejawnych i przepisy wykonawcze.

5. Postępowanie sprawdzające.

6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.

7. Kontrola ochrony informacji niejawnych.

8. Bezpieczeństwo przemysłowe.

9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.

10. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i państwach UE.

11. Organizacja pionu ochrony – rola pełnomocnika.

12. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.

13. Archiwizowanie dokumentów.

14. Bezpieczeństwo fizyczne.

15. Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów o OIN.

Cele:
Kurs ma podnieść kwalifikacje osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych do pełnienia służby lub pracy na tym stanowisku oraz pracownikom pionów ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami, w tym także pracownikami służb specjalnych. Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w  kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy na kurs.

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 90 h + 3 indywidualne spotkania z trenerem
- tryb weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Sylwetki wykładowców:
Wykładowcami są byli żołnierze i funkcjonariusze służb specjalnych zajmujący się zawodowo ochroną informacji niejawnych.

Koszt: 1 980 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Ochrona informacji niejawnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI