Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kurs technologii BIM

3 200 zł 49 h

Program:

MODUŁ I ( 14 h)

- Elementy prawa budowlanego
- Struktura i organizacja procesu inwestycyjnego
- Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego

MODUŁ II ( 14 h)

1. Czym jest BIM (ang. Building Information Modeling) ?
2. Rysunek 2D vs Model 3D vs Model BIM
3. 2D vs BIM
4. Wymiary BIM (3D-7D)
5. Poziomy dojrzałości BIM
6. Zalety technologii BIM dla Inwestora, Projektanta i Wykonawcy
7. Oszczędności dzięki BIM
8. Działania BIM w Polsce
9. Standardy BIM na świecie

 • Przedstawienie nazw obowiązujących standardów na świecie
 • Ogólne omówienie zawartości standardów brytyjskich z UK BIM Poziom 2

10. Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (ang. Employer`s Information Requirements EIR)

 • Wymagania techniczne: oprogramowanie, formaty plików
 • Podejście OPEN BIM
 • Oprogramowanie BIM
 • Klasyfikacja elementów w modelu BIM
 • Uniclass, klasyfikacja własna
 • Poziomy szczegółowości geometrii (ang. Level of Detail LOD)
 • System amerykański, brytyjski, system własny
 • Poziomy zawartości informacji (ang. Level of Information LOI)
 • Struktura informacji: COBie, struktura własna

MODUŁ III ( 21 h)

1. Building Information Modeling: modelowanie informacji o budynku.

2. Podstawy Revit Architecture: interface użytkownika; praca z elementami i rodzinami Revit’a; rozpoczęcie projektu.

3. Podstawy projektowania: tworzenie i modyfikowanie rzutów, poziomów, osi.

4. Podstawy modelowania budynku: dodawanie i modyfikacja ścian; tworzenie ścian warstwowych i ścian złożonych; wykorzystanie narzędzi edycji; praca z obiektami typu Drzwi; dodawanie i modyfikacja obiektu Okno.

5. Wczytywanie dodatkowych komponentów budynku: dodawanie i modyfikacja rodzin Revit’a.

6. Wyświetlanie modelu budynku: zarządzanie widokami; kontrola widoczności obiektów; praca na przekrojach i widokach elewacyjnych; tworzenie i modyfikowanie widoków 3D.

7. Użycie narzędzi wymiarowania i wiązań: tworzenie wymiarów; dodawanie i usuwanie wiązań.

8. Narzędzia modelowania budynku: tworzenie i modyfikowanie stropu; tworzenie i modyfikowanie sufitów; tworzenie i modyfikowanie dachów; tworzenie ścian kurtynowych; dodawanie schodów i poręczy.

9. Tworzenie detali rysunkowych: tworzenie widoku odwołania; wykorzystanie narzędzi opisów oraz etykiet; praca z narzędziami do tworzenie detali.

10. Dokumentacja projektowa: tworzenie i modyfikacja zestawień; tworzenie pomieszczeń oraz zestawień pomieszczeń; tworzenie legendy.

11. Narzędzia prezentacji projektu: tworzenie oraz drukowanie arkuszy; praca z tabelką rysunkową; narzędzia wizualizacji – rendering; wykorzystanie narzędzi wyświetlania grafiki – ustawienia słońca i cienia.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 49 (6 dni),
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 3 200 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI