Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

300 zł 10 h

Program:

Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3:

1. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3,
 2. Formy sprawowania opieki: żłobki/kluby dziecięce/opiekun dzienny.

2. Zasady zakładania żłobka i klubu dziecięcego przez gminę jako gminnej jednostki budżetowej:

 1. Warunki konieczne do utworzenia i funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego,
 2. Kadra – kwalifikacje, zatrudnienie
 3. Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka/klubu dziecięcego

3. Diagnoza aktualnej sytuacji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy i analiza struktury społeczno-demograficznej ludności.

4. Analiza zapotrzebowania na opiekę nad dziećmi do lat 3 – narzędzia diagnostyczne.

5. Analiza SWOT.

6. Planowanie inwestycji stworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy – narzędzia realizacji, etapy zadań:

 • Dookreślenie wielkości oraz lokalizacji inwestycji,
 • Wybór miejsca tworzenia placówki,
 • Projekt placówki (m.in. formy wyżywienia, liczebność grup itp.),
 • Przygotowanie infrastruktury,
 • Zakup wyposażenia,
 • Uzyskanie zgody Sanepidu oraz Straży Pożarnej na funkcjonowanie placówki,
 • Stworzenie podstawowych wzorów do funkcjonowania placówki,
 • Uzyskanie wpisu do rejestru,
 • Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
 • Promocja placówki w środowisku lokalnym,
 • Nabór dzieci do placówki,
 • Dokumentacja placówki,
 • Ewaluacja funkcjonowania placówki .

Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – Resortowy program „MALUCH+”:

 • Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania,
 • Analiza możliwości dofinansowania ze środków własnych gminy,
 • Warunki dofinansowania,
 • Proces aplikowania o środki,
 • Poprawne wypełnienie wniosku.

15.15 – 16.00 – zwiedzanie Żłobka Akademickiego, placówki Dziennego Opiekuna Dziecka do lat 3 oraz Klubu dziecięcego dla dzieci niepełnosprawnych działających w strukturze Żłobka Akademickiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu tworzenia miejsc opieki dla najmłodszymi dziećmi, szacowania potrzeb gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzenia i prowadzenie instytucji oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 10 h,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 300 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI