Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Coachingowe narzędzia pracy z klientem

780 zł 40 h

Program:

1. Istota coachingu.

2. Coaching a inne dziedziny wsparcia.

3. Tożsamość coacha.

4. Coaching jako sztuka zadawania pytań.

5. Narzędziownia pracy coacha.

6. Schemat rozmowy coachingowej.

7. Kontrakt jaki zawieramy z klientem.

8. Projektowanie sesji coachingowych.

9. Modele rozmów coachingowych.

10. Etiudy coachingowe prowadzone pod superwizją.

Cele:
Przygotowanie do prowadzenia coachingowych sesji z klientem. Wyposażenie w kompetencje związane z planowaniem procesu wsparcia z zastosowaniem różnorodnych narzędzi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 780 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Coachingowe narzędzia pracy z klientem"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI