Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Przewodnik miejski - Bydgoszcz i okolice

1 200 zł 119 h

Program:

1. Organizacja turystyki w Polsce - moduł teoretyczny.

2. Prawo turystyczne (prawo w turystyce) – moduł teoretyczny.

3. Metodyka i etyka pracy przewodnika turystycznego – część teoretyczna.

4. Bezpieczeństwo imprez turystycznych - warsztaty.

5. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii w pracy przewodnika – część teoretyczna.

6. Krajoznawstwo turystyczne i interpretacja dziedzictwa – część teoretyczna.

7. Geografia m. Bydgoszczy i okolic – moduł teoretyczny.

8. Historia Bydgoszczy na tle historii Polski – moduł teoretyczny.

9. Bydgoszcz – kultura i sztuka – część teoretyczna.

10. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne m. Bydgoszczy i okolic – część teoretyczna.

11. Szkolenie praktyczne.

Cele: 
Przygotowanie nowej kadry przewodników turystycznych dla miasta Bydgoszczy zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem rynkowym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o naukę.

Egzamin / zaliczenie:
- egzamin z teorii zawodowej
- egzamin umiejętności praktycznych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 119,
- tryb weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Przewodnik miejski – Bydgoszcz i okolice”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI