Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rekrutacja pełna wyzwań – kandydat, czyli kto?

350 zł 7 h

Program:

MODUŁ I: Przygotowanie procesu rekrutacji – dlaczego go rozpoczynam?

 • bieżąca sytuacja na rynku pracy – krótka analiza, rynek pracy 3 pokoleń,
 • strategia, wartości i plany rozwoju organizacji a potrzeby zatrudnieniowe firmy – po co chcę kogoś zatrudnić ? – wspólne określenie powodów rekrutacji,
 • polityka rekrutacji i zatrudnienia w firmie – czemu warto mieć kontrolę,
 • gdzie szukać kandydatów: wewnątrz czy na zewnątrz…. co i kiedy warto stosować – omówienie i dyskusja,
 • określenie kompetencji kandydata – co to jest?
 • standaryzacja procesu rekrutacji, narzędzia wspomagające – instrukcje, formularze, opisy stanowisk, profil kandydata – przykłady.

MODUŁ II: Akcja – rekrutacja:

1. Rozpoczęcie procesu selekcja wstępna:

 • metody i narzędzia rekrutacji: ogłoszenia rekrutacyjne – omówienie,
 • agencje doradztwa personalnego, portale, media społecznościowe, rekomendacje itp.
 • prawne aspekty pozyskiwania danych osobowych kandydata, zarządzanie gromadzonymi dokumentami – omówienie,
 • analiza CV oraz innych dokumentów rekrutacyjnych w odniesieniu do wymogów stanowiska, selekcja kandydatów, wywiad telefoniczny,
 • narzędzia podsumowujące – wybór osób do następnego etapu ćwiczenia.

2. Wywiad kwalifikacyjny:

 • rekruter a budowanie marki firmy: przygotowanie rozmowy – miejsce, klimat, narzędzia, sposoby oceny – co jest ważne, omówienie, dyskusja,
 • rodzaje wywiadów/skype, arkusz pomocniczy, pytania,
 • o co pytać i dlaczego? Wywiad kompetencyjny – o co nie pytać?
 • błędy podczas rozmów rekrutacyjnych,
 • podsumowanie wywiadu.

3. Inne metody kwalifikacji kandydatów:

 • testy psychologiczne i osobowościowe – przeprowadzać czy nie? – omówienie, dyskusja,
 • opracowywanie zadań do wykonania dla kandydatów, jak, jakie?
 • Assesment Center – omówienie metody,
 • weryfikacja profilów w mediach społecznościowych – wnioski,
 • referencje – sprawdzać czy nie? – dyskusja,
 • rekomendacje – wywiady z osobami polecającymi. Co na to RODO?
 • obserwacje osobiste – aktorstwo kandydatów, „dziwne” zachowania, próby przejęcia kontroli nad rozmową itp.​ 

MODUŁ III: Wybór kandydata i podsumowanie:

 • podsumowanie procesu, analiza uzyskanych informacji i wyników,
 • wybór kandydata – wybór, rozmowa o warunkach zatrudnienia,
 • odpowiedzi do pozostałych kandydatów,
 • zamknięcie rekrutacji – umowy przedwstępne,
 • koszt poniesiony na rekrutację, a szacowany zwrot inwestycji,
 • weryfikacja po 3 miesiącach, czyli sukces czy porażka?

Cele:
Spojrzenie na proces pozyskiwania kadr jak na udany „zakup kompetencji” z rynku wewnętrznego lub zewnętrznego. Wskazanie konieczności właściwego przygotowania działań w odniesieniu do przyszłych celów i kierunku rozwoju organizacji. Rozpoznanie kiedy rekrutacja jest sukcesem a kiedy porażką.

Adresaci:

 • właściciele firm, dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych,
 • osoby odpowiadające za proces planowania, poszukiwania i zatrudniania pracowników,
 • rekruterzy, specjaliści HR,
 • osoby otwarte na nowe wyzwania zawodowe.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Rekrutacja pełna wyzwań”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI