Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

My i oni, czyli komunikacja z zespołami pierwszej linii

350 zł 7 h

Program:

MODUŁ I: Komunikacja czy mówienie?

 • Porozumiewanie się – co to znaczy?
 • Kiedy i w jakich sytuacjach się rozumiemy, a kiedy nie?
 • Zespół – co to znaczy?

MODUŁ II: Procesy wewnętrzne:

1. Różne cele, różne efekty:

 • Cele organizacji i zaangażowane w nie na poziomie całej firmy,
 • Czy te cele są dla mnie/nas? Co my z tego będziemy mieć?
 • Wróg czy przyjaciel – określanie korzyści własnych i cudzych – omówienie,
 • Zespół, jako siła napędowa w realizacji celów,
 • Kto tu rządzi? – relacje formalne i nieformalne, autorytety, wzajemne zależności,
 • Kiedy pojawia się podział: my – oni, czy jest możliwe bycie na poziomie „my” na wszystkich szczeblach organizacji?
 • Czy „my” przynosi efekty i jakie?

2. Działanie:

 • Kultura organizacyjna jako podstawa działania,
 • Wartości firmy i język komunikacji – jak to sprzedać pracownikom?
 • Wyznaczanie zrozumiałych/ważnych celów i zaangażowanie w nie zespołów,
 • Korzyści ze wspólnej drogi, odpowiedzialność za efekt,
 • Co możemy zrobić wspólnie? – integracja działań,
 • Atmosfera – nastawienie – możliwości – efekty – ścieżka dotarcia do sukcesu.

3. Skutki działań:

 • ​Poziomy współpracy – kiedy są głębokie, a kiedy nie? – czy to jest potrzebne?
 • Ocena sytuacji bieżącej – określenie zaangażowania,
 • Co zależy ode mnie i jak mogę być zawsze w zespole MY,
 • Kto ponosi odpowiedzialność za dalsze losy współpracy?
 • Co chcę mieć w przyszłości – określenie kolejnych celów.

MODUŁ III: Trudne sytuacje, co z nimi zrobić? – podsumowanie:

 • Co robić, gdy pojawiają się pretensje, agresja lub unikanie kontaktu?
 • Plan nie jest realizowany, a ludzie nie chcą przyjść na nadgodziny?
 • Petycje, delegacje pracowników, pisma, anonimy – co z tym zrobić?
 • My i oni – to po prostu firma.

Cele:
Spojrzenie z perspektywy różnych zespołów, zrozumienie procesów formalnych i nieformalnych w zespołach, zespół – co to znaczy – zrozumienie wpływów wewnętrznych na efekt pracy, komunikowanie się na różnych poziomach, zrozumienie wzajemnych motywów działania – czemu są inne, wzajemne porozumienie.

Adresaci:

 • właściciele firm, dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych,
 • liderzy grup, zespołów pracowniczych,
 • osoby odpowiadające za proces komunikacji,
 • specjaliści HR, inni specjaliści współpracujący z zespołami.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Komunikacja z zespołami pierwszej linii”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI