Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pogadaj z pracownikiem – informacja zwrotna i rozmowy podsumowujące

350 zł 7 h

Program:

MODUŁ I: Przygotowanie do rozmowy:

 • Po co przygotowywać się do rozmowy?
 • Kilka słów o nas i o innych – różnica w postrzeganiu siebie i innych – ćwiczenie,
 • Jak przygotować się do rozmowy? – cele, potrzeby – omówienie narzędzi,
 • Ocena – co to znaczy? – dyskusja,
 • Co czuję przed rozmową? – ćwiczenia,
 • Informacja zwrotna a rozmowa podsumowująca -omówienie, wymiana doświadczeń.

MODUŁ II: Przeprowadzenie spotkania:

1. Informacja zwrotna:

 • Krótko o wzajemnej komunikacji,
 • W jakich okolicznościach udzielamy informacji zwrotnej? – dyskusja, ćwiczenia,
 • Jak szybko powiedzieć to, co ważne? - informacja zwrotna dobra i zła – omówienie, ćwiczenia.

2. Rozmowa podsumowująca:

 • Rozpoczęcie rozmowy – jak się do tego zabrać, co jest najtrudniejsze? Omówienie, dyskusja,
 • Prowadzenie rozmowy – główne elementy, emocje, fakty, metody, chwalenie i upominanie – omówienie i ćwiczenia,
 • Trudne zachowania podczas rozmowy, kiedy poziom cierpliwości się obniża,
 • Podsumowanie i zakończenie spotkania – czyli co robimy od jutra? Wspólne ustalenia i cele.

3. Ocena roczna:

 • Krótkie omówienie,
 • Różnica pomiędzy oceną roczną i rozmową podsumowującą,
 • Wady i zalety .

MODUŁ III: Po rozmowie:

 • Podsumowanie wniosków i wyników spotkania z daną osobą – omówienie, dyskusja,
 • Przygotowanie planów i celów do realizacji przez pracownika, informacja do pracownika – narzędzia.

Cele:
Zrozumienie sensu prowadzenia takich spotkań – po co to robimy? Określenie głównych założeń i celów do realizacji – co chcemy przez to uzyskać, do czego to jest potrzebne? Uświadomienie, co się z nami dzieje i co dzieje się z pracownikiem w tym czasie – emocje nasze i Wasze.

Adresaci:

 • właściciele firm, dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych,
 • osoby odpowiadające za grupy robocze, projektowe i zespoły pracownicze,
 • osoby ciekawe siebie i przygotowujące się do ważnych rozmów – również z bliskimi.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 7,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za szkolenie Pogadaj z pracownikiem – informacja zwrotna i rozmowy podsumowujące”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI