Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Ochrona danych osobowych

390 zł 18 h

Program:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • zmiany w przepisach sektorowych

2. Najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych wynikających ​z RODO.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Podstawa przetwarzania danych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:

 • realizacja obowiązku informacyjnego
 • realizacja prawa do przenoszalności danych osobowych
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym
 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanych w sposób automatyczny.

6. Status i zadania Inspektora Ochrony Danych:

 • kiedy musimy powołać inspektora ochrony danych oraz warunki jakie musi spełnić inspektor
 • obowiązki inspektora ochrony danych
 • uprawnienia inspektora ochrony danych
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych spośród pracowników instytucji lub spoza ich grona – wady i zalety.

7. Obowiązki Administratora Danych:

 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Stosowanie wewnętrznych polityk
 • Wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
 • Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
 • Zapewnienie ciągłości działania
 • Testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych

8. Przygotowanie się do nowych przepisów

 • Wiedza kary kierowniczej
 • Przejrzenie posiadanych zasobów oraz procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny
 • Weryfikacja umów powierzenia danych

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

 • Administracyjne kary pieniężne
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna

Cele:
Kurs ma na celu przede wszystkim zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa (w tym również z RODO) i dobrych praktyk, a także na aspekty praktyczne pracy z danymi osobowymi i codzienne problemy przy wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

Adresaci kursu:
Kurs skierowany jest do osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, w tym:

 • właściciele przedsiębiorstw (jednostek organizacyjnych) i kadra kierownicza
 • osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje)
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 18,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 390 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI