Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

AutoCAD 2D - poziom podstawowy

900 zł 21 h

Program:

1. Poznanie środowiska: posługiwanie się menu, edytor graficzny, linia komend.

2. Pasek statusu: siatka, skok, biegun – omówienie i zastosowanie, wprowadzanie ustawień, Ortho, tryby lokalizacji – omówienie i zastosowanie, wprowadzanie dynamiczne.

3. Pojęcia podstawowe: globalny układ współrzędnych, wprowadzanie współrzędnych, współrzędne bezwzględne i względne, współrzędne kartezjańskie i biegunowe: umieszczanie punktów w tych układach współrzędnych.

4. Podstawowe obiekty rysunkowe: linia, okrąg, łuk, polilinia, prosta, półprosta.

5. Podstawowe narzędzia modyfikacji: wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, przycinanie, lustro, odsuń, utnij, wydłuż, przerwij, obrót, połącz, uchwyty.

6. Warstwy: tworzenie, cechy warstw, zastosowanie.

7. Bloki: definicja bloku, wstawianie utworzonych bloków, bloki zewnętrzne – podstawy tworzenia biblioteki użytkownika.

8. Inne narzędzia: szyk, kreskowanie, skalowanie.

9. Wymiarowanie: wymiary liniowe, kątowe, promieniowe, normalne, wspólna baza, wymiary szeregowe, wymiar skrócony, przerwany, wieloodnośnik, edycja wymiarów, definiowanie stylu wymiarowania użytkownika.

10. Śledzenie: zasada stosowania, wykorzystanie.

11. Teksty: tekst wielowierszowy, jednowierszowy, edycja tekstów, definiowanie stylu tekstu użytkownika.

12. Przygotowanie dokumentacji do wydruku: zakładki Arkusz – ustawienia, rzutnie – wstawianie rzutni, skalowanie rzutni, drukowanie z obszaru modelu i z obszaru papieru.

13. Dodatkowe narzędzia AutoCAD: Design Center, palety Narzędzi, tabele.

Cele:
Celem kursu jest wdrożenie projektantów i kreślarzy do stosowania w ich pracy wszechstronnego programu do wspomagania prac projektowych, zwłaszcza poruszania się w środowisku AutoCAD, umieszczanie punktów w różnych układach współrzędnych, tworzenie i edycja rysunków płaskich oraz przygotowanie dokumentacji do druku.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 21,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 900 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI