Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

AutoCAD 2D - poziom zaawansowany

900 zł 14 h

Program:

1. Wybrane tryby lokalizacji: wykorzystanie w pracy projektowej.

2. Tworzenie grup: grupowanie obiektów, zastosowanie.

3. Zaawansowane typy obiektów: tworzenie i modyfikowanie splajnów, zaawansowane zmiany polilinii, tworzenie i zmiana multilinii, warstwy, wprowadzenie filtrów, zasady użytkowania filtrów.

4. Praca z odnośnikami: dołączanie odnośników, typy odnośników, edycja typów odnośników.

5. Bloki: tworzenie bloków z atrybutami, wstawianie bloków z atrybutami, edycja atrybutów, wyciąganie wartości atrybutów z rysunku do plików zewnętrznych.

6. Rejestrator operacji – praktyczne wykorzystanie.

7. Menedżer zestawów arkuszy.

8. Opcje internetowe w AutoCAD: e-Transmit, opublikuj, archiwizuj.

9. Praca z obrazem rastrowym – zastosowanie.

10. Podłożenie DWF – wykorzystanie i zastosowanie.

11. Menedżer zestawów znaczników – wykorzystanie i zastosowanie.

12. Podłożenie PDF – wykorzystanie i zastosowanie.

13. Style opisowe – omówienie zasad wprowadzania.

14. Narzędzia pomocnicze: zmierz pole.

15. Bloki dynamiczne.

16. Parametryzacja – więzy geometryczne i wymiarowe.

17. Tworzenie własnych rodzajów linii: proste niestandardowe rodzaje linii, tekst i symbole w niestandardowych rodzajach linii.

18. Narzędzia Express Tools – tworzenie własnego stylu kreskowania.

19. Dostosowywanie menu: tworzenie własnych kart i paneli na wstążce.

Cele:
Celem kursu jest poznanie zaawansowanych możliwości oprogramowania, zwłaszcza wykorzystywanie narzędzi do tworzenia i edycji tabeli, praca z odnośnikami zewnętrznymi oraz obrazami rastrowymi, tworzenie bloków z atrybutami oraz dostosowanie menu do własnych potrzeb.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Kurs kończy się otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Autodesk     

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 900 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI