Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kosztorysowanie robót budowlanych

800 zł 30 h

Program:

I. Wprowadzenie:

1. Proces inwestycyjny:

 • Podstawowe pojęcia
 • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Struktura procesu inwestycyjnego
 • Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

2. Przegląd technologii w budownictwie:

 • Elementy budynków
 • Zagadnienia konstrukcyjne w budynkach
 • Technologie wykończenia budynków
 • Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania.

II. Kalkulacja ceny za roboty budowlane:

1. Podstawowe pojęcia i definicje.

2. Kosztorys jako podstawa obliczania ceny za roboty budowlane:

 • Metoda uproszczona kalkulacji kosztorysowej:
  a) Formuła kalkulacji uproszczonej
  b) Jednostki przedmiarowe w kalkulacji uproszczonej
  c) Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej.

 • Metoda szczegółowa kalkulacji kosztorysowej
  a) Formuła kalkulacji szczegółowej
  b) Podstawy rzeczowe kalkulacji szczegółowej
  c) Wycena nakładów rzeczowych
  d) Koszty pośrednie i zysk.

3. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.
4. Przedmiar robót.
5. Zasady szczególne ustalania cen na roboty budowlane.
6. Forma i zawartość kosztorysu.
7. Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej.
8. Podstawy prawne określania cen robót budowlanych.

Cele: 
Celem szkolenia jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

Adresaci:

 • kandydaci na kosztorysantów
 • kosztorysanci
 • zarządcy nieruchomości
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • wykonawcy
 • inwestorzy
 • inni uczestnicy rynku nieruchomości i budowlanego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 800 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI