Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie nieruchomościami

1 320 zł 48 h

Program:

1. Budownictwo ogólne i eksploatacja obiektów budowlanych 

2. Proces inwestycyjny w budownictwie

3. Techniczne aspekty zarządzania i pośrednictwa nieruchomości

4. Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami

5. Elementy finansów i bankowości w zarządzaniu nieruchomościami

Cele:
Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami, poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura zarządcy nieruchomościami. Kurs daje podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu jak również satysfakcję z wykonywanej usługi. W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych oraz prawnych. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 48
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 320 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI