Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

1 200 zł 48 h

Program

1. Źródła informacji o nieruchomościach.
2. Gospodarka przestrzenna.
3. Zamówienia publiczne.
4. Podstawy ekonomii.
5. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości.
6. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.
7. Elementy finansów i bankowości.
8. Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia.
9. Podstawy budownictwa.
10. Przegląd technologii w budownictwie.
11. Proces inwestycyjny w budownictwie.
12. Eksploatacja nieruchomości.
13. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami.
14. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami.
15. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.
16. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
17. Procedury w obrocie nieruchomościami.
18. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami.
19. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami.
20. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami.
21. Notariusz w obrocie nieruchomościami.
22. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia.

Cele:
Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami. Kurs daje podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom jak również satysfakcję z wykonywanej usługi.
W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych i banków oraz prawnych możliwości zabezpieczeń  procesu kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości, zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Zagadnienia prawne, które prowadzone są na studiach podyplomowych dotyczą szczególnie rodzaju umów pośrednictwa  oraz współpracy pośrednika z notariuszem i instytucjami udzielającymi kredytów bankowych pod zastaw nieruchomości. W ramach kursu przedstawione są informacje o rynkach  nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednika w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Metody prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń – warsztatów. W ramach ćwiczeń analizowane są transakcje wybranych nieruchomości, co wpływa na podniesienie aktywności słuchaczy w procesie dydaktycznym. Wykładowcy kursu dobrani są wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczną, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom kursu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 48
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 200 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI