Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Własność intelektualna w firmie - czyli jak chronić swoje pomysły?

350 8

1.Program:

 • Pojęcie własności intelektualnej oraz własności przemysłowej
 • Przedmiot podlegający ochronie– utwór i jego cechy
 • Podstawowe założenia ustawy o prawach autorskich
 • Rodzaje praw do wytworzonego utworu (pomysłu, dzieła itp.)
 • Ochrona utworu w Polsce, Europie i na świecie
 • Znak towarowy, znak przemysłowy, znak użytkowy i patent – podstawowe założenia ochrony
 • Przykłady chronionych wytworów kreatywności
 • Proces uzyskiwania ochrony i instytucje odpowiedzialne za jej zapewnienie
 • Szczególne przypadki naruszenia praw autorskich o których nie wiemy

2.Cele:

Celem szkolenia jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat własności i ochrony pomysłów wytworzonych w ramach pracy, czyli własności przemysłowej i podstaw jej ochrony. 

3.Adresaci:

 • osoby zarządzające firmą lub pełniące funkcje kierownicze

 • osoby związane z wytwarzaniem nowych rozwiązań/produktów

 • pracownicy działów R&D

 • każdy pracownik firmy

4.Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

5.Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Własność intelektualna w firmie”

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI