Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Efektywne przeprowadzanie zebrań

350 zł 8 h

Program:

1. Zebranie jako forma komunikacji.

2. Rodzaje zebrań i dostosowanie stylu komunikacji.

3. Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu zebrań.

4. Wyznaczanie celu i planu spotkania.

5. Zarządzenie zebraniem i wykorzystywane narzędzia.

6. Prowadzenie dyskusji podczas zebrania.

7. Symulacja spotkań – ćwiczenia warsztatowe z udziałem kamery.

Cele:
Celem jest nauczenie skutecznego i optymalnego prowadzenia zebrań oraz spotkań. Uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania zebrań jako narzędzia efektywnej pracy z zespołem i poznają sposoby egzekwowania ustaleń.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 350 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Efektywne prowadzenie zebrań"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI