Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Leadership – budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, delegowanie uprawnień

480 zł 16 h

Program:

1. Wprowadzenie.

2. Rola managera w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

3. Budowanie zespołu, procesy grupowe, dynamika grupy.

4. Komunikacja wewnątrz i zewnątrz grupowa.

5. Rozwój pracownika w organizacji – teoria Blancharda.

6. Skuteczne motywowanie członków zespołu.

7. Definiowanie celów w procesie zarządzania.

8. Delegowanie zadań.

9. Działania na rzecz rozwoju kompetencji pracowników.

10. Monitorowanie i egzekwowanie jakości pracy.

11. Podsumowanie szkolenia.

Cele:
Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem i kierowaniem poszczególnymi pracownikami. Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne zdobędą wiedzę dotyczącą rozwoju kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów. Doświadczą w jaki sposób skutecznie rozwijać pracowników poprzez wyznaczanie kierunków dla jego rozwoju. Nauczą się rozpoznawać własny typ zachowania w relacjach menadżerskich oraz będą potrafili zidentyfikować potrzeby podwładnych. Uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania komunikacji interpersonalnej w sytuacjach menedżerskich. Na zajęciach możliwe będą ćwiczenia praktyczne z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich takich jak zarządzanie procesami i ludźmi, budowanie zespołu, delegowanie zadań i uprawnień, egzekwowanie norm i wartości, prowadzenie rozmowy korygującej, delegowanie zadań, itp.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin z wybranych zagadnień programowych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Lidership"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI