Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Przeprowadzanie ocen pracowniczych

400 zł 8 h

Ocenianie pracowników jest niezbędnym elementem efektywnej polityki personalnej. 

System ocen pracowniczych służy weryfikacji wyników pracy w odniesieniu do wytyczonych celów. Stanowi najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób korygowania i utrwalania pożądanego sposobu funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie.

System ocen pracowniczych pozwala na właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi począwszy od procesu rekrutacji pracowników, aż po planowanie ścieżek kariery. Pełni również funkcję motywacyjną i buduje poprawne relacje interpersonalne. Zoptymalizowana ocena okresowa jest narzędziem wspierającym firmę na trzech płaszczyznach: organizacji, kadry kierowniczej i pracowników.

Program:

1. Istota procesu oceny pracownika w organizacji.

2. Zasady prowadzenia rozmów pracowniczych.

3. Procedura rozmów oceniających.

4. Konstruktywna komunikacja w systemie oceny.

5. Identyfikowanie luki kompetencyjnej pracownika.

6. Wykorzystanie narzędzi wspierających proces ocen pracowniczych.

7. Sposoby wykorzystania wyników oceny.

Cele:
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w prawidłowym prowadzeniu rozmów oceniających, w przekazywaniu informacji zwrotnej swoim podwładnym w sposób przynoszący zamierzony cel przy jednoczesnym budowaniu szacunku i autorytetu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Przeprowadzanie ocen pracowniczych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI