Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem

400 zł 16 h

Program:

1. Definicja, przyczyny i skutki stresu psychicznego.

2. Uświadomienie sobie własnych mechanizmów funkcjonowania w sytuacji stresu.

3. Zdefiniowanie najsilniejszych stresorów w celu lepszego radzenia sobie z konkretnymi zagrożeniami.

4. Uświadomienie sobie własnego nastawienia do pracy i odpoczynku oraz subiektywnej interpretacji rzeczywistości, która wpływa na doświadczanie stresu.

5. Poznanie cech osobowości silnej immunologicznie.

6. Poznanie zasobów wewnętrznych i wykorzystanie ich w radzeniu sobie z napięciami pojawiającymi się w codziennej pracy.

7. Poznawanie różnych metod relaksacji.

8. Ćwiczenie świadomego oddechu i utrzymywania mięśni w stanie odprężenia.

9. Znaczenie rozwoju samoświadomości i samokontroli emocjonalnej w radzeniu sobie ze stresem, czyli jak wnieść stan odprężenia do codziennych zajęć?

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów fizycznych i psychicznych odpowiedzialnych za powstanie stresu, rozpoznawanie symptomów stresu przewlekłego, poznanie oraz przećwiczenie technik radzenia sobie ze stresem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Skuteczne metody radzenia ze stresem"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI