Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Trener wewnętrzny

750 zł 24 h

Program:

1. Specyfika pracy trenera. Odkrywanie własnego potencjału, mocne/słabe strony. Style pracy trenera.

2. Rzeczywiste potrzeby a zachcianki szkoleniowe – znaczenie diagnozy w procesie planowania szkoleń. Metody badań potrzeb szkoleniowych. Raport z diagnozy potrzeb – wnioski i rekomendacje.

3. Specyfika uczenia się osób dorosłych – cykl Kolba. Znaczenie interaktywności w procesie nauczania ludzi dorosłych.

4. Przygotowanie szkolenia – program, układ treści, scenariusz zajęć, sala szkoleniowa, pomoce dydaktyczne.

5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć szkoleniowych. Znaczenie kreatywności w doborze technik i narzędzi pracy trenera.

6. Komunikacja w relacjach szkoleniowych – nawiązywanie kontaktu z grupą, budowanie atmosfery. Błędy w komunikacji. Kanały odbioru informacji. Style komunikowania się.

7. Wystąpienia publiczne – kreowanie wizerunku trenera, autoprezentacja, znaczenie komunikatów niewerbalnych. Sposoby radzenia sobie z tremą i stresem. Emisja głosu.

8. Proces grupowy – fazy i dynamika rozwoju grupy. Role w grupie. Typologia uczestników. Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych.

9. Sesja treningowa – prowadzenie fragmentów zajęć przez uczestników połączonych z udzielaniem informacji zwrotnych.

10. Budowanie satysfakcjonujących relacji w grupie. Ewaluacja szkoleń. Wizja rozwoju trenera wewnętrznego.

Cele:

 • Nabycie umiejętności projektowania, przeprowadzania i monitorowania całego procesu szkoleniowego w określonym obszarze swojej specjalizacji oraz oceny jego efektywności
 • Poznanie roli trenera wewnętrznego, w tym własnych umiejętności i kompetencji
 • Nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • Nabycie umiejętności tworzenia programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć
 • Poznanie i wykorzystywanie aktywizujących i interaktywnych metod oraz technik prowadzenia szkolenia
 • Nabycie umiejętności planowania i kierowania procesem grupowym
 • Pozyskanie umiejętności tworzenia i zarządzania środowiskiem edukacyjnym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 750 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Trener wewnętrzny"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI