Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Współpraca zespołu menedżerskiego

450 zł 16 h

Praca zespołowa jest podstawą działania i to od niej w dużej mierze zależy sukces organizacji.

Sprawnie funkcjonujące zespoły są kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy. W związku z tym umiejętność współpracy jest podstawą skutecznego realizowania zadań i osiągania celów.

Szkolenie jest zaproszeniem do retrospekcji zasad współpracy zespołu menedżerskiego oraz komunikacji międzywydziałowej. Skuteczna komunikacja jest kluczem do efektywnego współdziałania i podążania zgodnie z wypracowaną strategią organizacji, o czym niestety wiele firm zapomina. Podczas szkolenia zajmujemy się kluczowymi obszarami współdziałania zespołu menedżerskiego oraz komunikacją między działami.

Program:

1. Konsekwencje płynące z różnych rodzajów sprawowania władzy:

 • jak tworzą się zespoły ludzi
 • jakie są cechy dobrze działającego zespołu
 • jakie są cechy źle działającego zespołu
 • dysfunkcje pracy zespołowej wg. Patricka Lencioniego.

2. Komunikacja i więzi interpersonalne:

 • warunki sprzyjające efektywnej komunikacji
 • warunki zakłócające efektywną komunikację
 • stereotypy jako oczekiwania zniekształcające rzeczywistość
 • jak słuchać efektywnie
 • czy jestem dobrym słuchaczem; autotest z refleksją
 • zadawanie pytań
 • myślenie grupowe
 • poznawanie punktu widzenia i opinii innych
 • konstruktywna krytyka
 • asertywna komunikacja w grupie – techniki wspierające współpracę.

3. Komunikacja – wizja, misja, plany cele:

 • rola komunikacji w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności za realizację zadań i rezultaty
 • cele grupy i poczucie własnej skuteczności
 • wartości w grupie – życzliwość, szacunek i siła
 • zaufanie fundamentem współpracy
 • weryfikacja obrazu siebie w zespole
 • bariery komunikacyjne w grupie
 • normy grupowe.

4. Konstruktywny konflikt:

 • nastawienie do konfliktu – czy konflikt może być produktywny
 • konstruktywny konflikt szansą rozwoju
 • jak przeprowadzać gorące i konstruktywne debaty
 • sposoby rozwiązywania problemów
 • podejmowanie decyzji.

Cele:

 • kształtowanie postaw współpracy w zespole menedżerskim
 • wzmocnienie umiejętności skutecznego komunikowania się
 • wypracowanie standardów budowania odpowiedzialności i szacunku w grupie oraz między wydziałami
 • poszerzenie umiejętności współpracy w zespole i przezwyciężania barier na jej drodze
 • poprawa umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w grupie.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 450 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: „Opłata za kurs Współpraca zespołu menedżerskiego"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI