Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie zasobami ludzkimi

600 zł 16 h

"Zabierzcie mi moje fabryki i maszyny, a odbuduję firmę w ciągu trzech lat.
Jeżeli zabierzecie mi moich współpracowników – nie zdołam jej odbudować nigdy."

(Henry Ford)

Program:

1. Cele, strategie, główne zadania ZZL.

2. Budowanie zespołu.

3. Sposoby prowadzenia polityki personalnej.

4. Narzędzia wspomagające Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

5. Cele i zasady tworzenia opisów stanowisk.

6. Szkolenia i ich rodzaje.

7. Zarządzanie Szkoleniami - badanie potrzeb, budowanie planu szkolenia.

8. Rozwój i doskonalenie pracownika poprzez udział w szkoleniach.

9. Zarządzanie przez kompetencje i efekty.

10. Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników.

11. Ocenianie pracowników - motywowanie przez ocenianie.

12. Budowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

13. Motywowanie przez budowanie ścieżek kariery.

14. Skuteczne metody motywowania pracowników.

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami i narzędziami Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznają się z technikami budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Nabędą umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników oraz poznają sposoby budowania systemów wynagrodzeń pracowniczych i planowania ścieżek kariery. Szkolenie skoncentrowane jest na praktyce, powadzone jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących ( m.in. dyskusja, analiza przypadku, ćwiczenia, symulacje)

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o naukę.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 600 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI