Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o terapię sensoryczną

920 zł 40 h

Program:

Teoria:

1. Rozwój ruchowy, obserwacja jakości ruchu pod kątem interpretacji SPD (Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego, dawniej zwanych zaburzeniami SI).

2. Zapoznanie i doskonalenie Arkusza Obserwacji Klinicznej.

3. Zapoznanie, doskonalenie i interpretacja prób orientacyjnych w oparciu o Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (dla dzieci w normie intelektualnej, bez problemów neurologicznych).

Praktyka:

1. Analiza danych uzyskanych z wywiadu i arkuszy diagnostycznych – diagnoza badanych dzieci.

2. Analiza nagrań uczestników z wybranych zagadnień diagnozy SI – praca w grupach.

3. Prezentacja wybranych przypadków /obserwacja, plan terapii, terapia.

4. Obserwacja funkcjonowania sensomotorycznego dzieci poniżej 5 roku życia - interpretacja.

5. Planowanie terapii Integracji Sensorycznej dla wybranych dzieci – na podstawie uzyskanych informacji, posiadanych wyników zachowań sensomotorycznych, obserwacji klinicznej oraz prób orientacyjnych w oparciu o Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej.

6. Podstawowe założenia i zasady terapii Integracji Sensorycznej.

7. Specyfika diagnozy i terapii dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym.

8. Udany kontakt i komunikacja w diagnozie i terapii.

9. Aspekty małej motoryki.

Praktyka + Teoria:

1. Warsztaty przedsionkowe (zajęcia praktyczne w grupach).

2. Reakcja adaptacyjna – podstawa rozwoju Integracji Sensorycznej.

3. Dysfunkcje układu przedsionkowo-proprioceptywnego – diagnoza i terapia.

4. Dysfunkcje zmysłu dotyku – diagnoza i terapia.

5. Dyspraksja – założenia terapii.

6. Pozostałe zaburzenia przetwarzania sensorycznego – podstawowe zasady postępowania terapeutycznego.

7. Stymulacja sensoryczna niemowląt z grupy ryzyka.

8. Podstawowa stymulacja sensomotoryczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

9. Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci autystycznych.

10. Podstawowa stymulacja sensomotoryczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

11. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową – podstawowe zasady postępowania terapeutycznego.

12. Techniki hamowania i pobudzania ośrodkowego układu nerwowego.

13. Niebezpieczeństwo i objawy nadmiernej stymulacji.

Cele:
Wprowadzenie do kursów uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Adresaci: 
Kurs kierowany jest do psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów (z tytułem licencjata lub magistra).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin teoretyczny.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb: weekendowy lub wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 920 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rehabilitacja dzieci i niemowląt – terapia sensoryczna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI