Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Masaż I stopnia

1 330 zł 100 h

Program:

Kurs masażu I stopnia obejmuje naukę wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu metody masażu klasycznego.

Cześć teoretyczna:

1. Wiadomości ogólne.

2. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne.

3. Zasady stosowania i dawkowania masażu klasycznego.

4. Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy organizmu człowieka.

Część praktyczna:

1. Nauka technik masażu klasycznego: mięśni grzbietu, mięśni brzucha, mięśni twarzy, mięśni i stawów:

 • obręczy biodrowej i kręgosłupa szyjnego
 • kręgosłupa piersiowego
 • obręczy biodrowej i kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego
 • kończyny dolnej
 • kończyny górnej
 • klatki piersiowej.

2. Doskonalenie umiejętności praktycznych – naprzemienności ruchów i koordynacji ruchowej podczas wykonywania technik masażu klasycznego.

3. Nauka doboru pozycji ułożeniowych w zależności od okolicy masowanej oraz aktualnego stanu zdrowia osoby masowanej.

4. Wykorzystanie metody  masażu klasycznego jako formy leczniczej i relaksacyjnej.

Cele:
Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie osób do pracy jako masażysta w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, gabinetach oraz instytutach kosmetycznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Adresaci:
Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę średnią oraz posiadają dobry stan zdrowia.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat Masażu I stopnia wystawiony przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Istnieje możliwość przetłumaczenia i wystawienia certyfikatu w języku angielskim.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 100
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 330 zł

Ukończenie masażu I stopnia umożliwia uczestnictwo na kursie masażu II stopnia
Z A P R A S Z A M Y ! 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI