Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Masaż II stopnia

790 zł 80 h

Program:

Kurs masażu II stopnia obejmuje naukę wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu metody masażu segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego oraz mobilizacji tkanek miękkich.

Cześć teoretyczna:

1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne poszczególnych metod masażu.

2. Masaż segmentarny jako specyficzna forma leczenia stanów chorobowych tkanek miękkich pochodzenia odkręgosłupowego.

3. Drenaż limfatyczny – jako forma masażu ręcznego stosowana podczas leczenia obrzęku.

4. Masaż izometryczny – możliwy do wykorzystania u pacjenta oraz sportowca.

5. Mobilizacje tkanek miękkich – jako bezpieczna alternatywa dla masażysty podczas likwidowania stanów przeciążeniowych i chorobowych struktur anatomicznych układu ruchu.

6. Omówienie teoretyczne każdej w/w metody masażu obejmuje dodatkowo: zasady stosowania i dawkowania, wskazania i przeciwwskazania.

Część praktyczna:

1. Diagnostyka tkanek miękkich wg. zasad masażu segmentarnego.

2. Opracowanie segmentarne: grzbietu, miednicy na leżąco i siedząco, klatki piersiowej, karku i głowy, kończyn dolnych i górnych, brzucha.

3. Drenaż limfatyczny wybranych okolic ciała z zachowaniem podstawowych kierunków i zasad metody.

4. Masaż izometryczny wybranych grup mięśniowych oraz testy oceniające siłę mięśniową.

5. Chwyty i zasady stosowane podczas mobilizacji wybranych struktur anatomicznych.

Cele:
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy masażysty.

Adresaci:
Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę średnią i posiadają dobry stan zdrowia. Ważny jest także, ukończony kurs masażu I stopnia. Szkolenie masażu II skierowany jest do osób, które mają doświadczenie w pracy z masażem klasycznym i pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz chcą pracować z wąską grupą pacjentów np. pacjenci z obrzękami różnego pochodzenia.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat masażu II stopnia wystawiony przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Istnieje możliwość przetłumaczenia i wystawienia certyfikatu w języku angielskim.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
  • kserokopia certyfikatu ukończenia kursu Masażu I stopnia.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 80
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 790 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Masażu II stopnia"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI