Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rehabilitacja pulmonologiczna

575 zł 16 h

Program:

Część teoretyczna:

1. Wprowadzenie.

2. Fizjologia i patofizjologia oddychania.

3. Choroby układu oddechowego ich specyfika i zasadnicze problemy pacjenta w oparciu o ICF.

Część praktyczna:

1. Składowe rehabilitacji pulmonologicznej, badanie fizjoterapeutyczne pacjenta z chorobą układu oddechowego, kontrola posturalna.

2. Pozycjonowanie pacjenta, pozycje ułożeniowe w siadzie i leżeniu.

3. Techniki stymulacji oddychania w oparciu o koncepcję Bobath i PFN.

4. Nowoczesne urządzenia wspomagające pracę fizjoterapeuty.

5. Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego, ćwiczenia kontroli oddechu, ćwiczenia skutecznego kaszlu, metody kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej.

Cele:
Kurs poświęcony jest zagadnieniom związanym z procedurami usprawniającymi pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W trakcie kursu zostaną przypomniane zagadnienia związane z anatomią, fizjologią i patofizjologią układu oddechowego. Omówienie najczęściej występujących schorzeń tego układu, ich mechanizmu oraz objawów występujących u pacjentów z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej ICF. Najważniejszą część kursu stanowi omówienie i praktyczne wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które fizjoterapeuta może wykonać w ramach zindywidualizowanego programu usprawniania tej grupy chorych.

Adresaci:
Fizjoterapeuci pracujący na wszystkich oddziałach i w placówkach opieki medycznej, gdzie przebywają chorzy z dysfunkcjami układu oddechowego lub inni chorzy narażeni na ich wystąpienie z powodu współistniejącego schorzenia zasadniczego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 575 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rehabilitacja pulmonologiczna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI