Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Spiralna stabilizacja mięśniowa

1 650 zł 40 h

Program:

MODUŁ I:

Teoria:

1. Wprowadzenie do tematu.

2. Historia metody.

3. Anatomia i funkcja spirali mięśniowych.

 

Praktyka:

1. Postawa ciała.

2. Optymalna ruchomość, optymalna stabilizacja.

3. Praktyczne zapoznanie się z 6 podstawowymi ćwiczeniami w Systemie SSM.

4. Terapia manualna (miednica + kręgosłup L/S).

5. Powtórka 6 ćwiczeń.

6. Praktyczne zapoznanie się z 6 kolejnymi ćwiczeniami.

7. Analiza koordynacji i stabilizacji chodu.

8. Różnice w ćwiczeniach w pozycji leżącej.

MODUŁ II:

Teoria + Praktyka:

1. Powtórka 12 ćwiczeń z uwzględnieniem korekcji pacjenta (terapia indywidualna w pozycji siedzącej / stojącej).

2. Powtórka i uzupełnienie wiadomości z kursu 1A.

3. Powtórka 12 ćwiczeń podstawowych z korekcją.

4. Powtórka terapii manualnej miednicy + kręgosłup L/S.

5. Omówienie jednostek chorobowych: rwa kulszowa, dyskopatie (ostre, przewlekle), stany zwyrodnieniowe.

6. Połączenie ćwiczeń z terapią manualną.

MODUŁ III:

Praktyka:

1. Rozgrzewka 12 ćwiczeń podstawowych z uwzględnieniem terapii grupowej (trening wydolnościowy).

2. Terapia manualna odcinka Th i C.

Cele:
Głównym założeniem systemu spiralnej stabilizacji jest praca określonych grup mięśni wykonywana w czasie ruchu. Współpraca ta może być obserwowana i badana pod kątem regularności, która powtarza się w określonych okolicznościach.

Adresaci:
Fizjoterapeuci, lekarze, mgr rehabilitacji ruchowej, masażyści, terapeuci manualni, osoby prowadzące zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Egzamin teoretyczny.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40
- tryb: weekendowy lub wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Spiralna stabilizacja mięśniowa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI