Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Fizjoterapia w urazach sportowych

1 150 zł 32 h

Program:

MODUŁ I:

Teoria:

1. Wstęp – staw skokowy w liczbach.

2. Anatomia w kontekście przyszłej rehabilitacji stawu skokowego i stopy.

Praktyka:

1. Palpacja – praktyka.

2. Biomechanika, patobiomechanika i mechanizmy urazów w odniesieniu do badania stawu

skokowego i stopy.

3. Diagnostyka funkcjonalna stawu skokowego i stopy.

4. Diagnostyka i leczenie stawu skokowego.

MODUŁ II:

Praktyka + Teoria:

1. Badanie – clinical reasoning.

2. Wywiad, historia, oglądanie.

3. Badanie – praktyka.

4. Testy kliniczne, najwyższa czułość i specyficzność diagnostyczna – praktyka.

5. Podsumowanie clinical reasoning.

6. Badania dodatkowe.

7. Czerwone flagi.

8. Stawianie diagnozy – praktyka, QUIZY.

MODUŁ III:

Praktyka + Teoria:

1. Najczęstsze patologie ich diagnozowanie i leczenie zachowawcze (urazy więzadłowe, skręcenia stawu skokowego – wytyczne międzynarodowe, razy ATFL, CFL, PTFL, Deltoideum, więzozrost piszczelowo-strzałkowy, urazy mięśniowo-ścięgniste, urazy kostno-stawowe, uszkodzenia chrząstki, złamania kostki bocznej i trójkostkowe, konflikt przedni i tylny.

2. Leczenie operacyjne.

3. Techniki i nomenklatura zabiegowa.

4. Kiedy wysłać do specjalisty?

MODUŁ IV:

Praktyka + Teoria:

1. Diagnostyka i leczenie urazów stopy.

2. Badanie – clinical reasoning.

3. Wywiad, historia, oglądanie.

4. Badanie – praktyka.

5. Testy kliniczne, najwyższa czułość i specyficzność diagnostyczna – praktyka.

6. Podsumowanie clinical reasoning.

7. Badania dodatkowe.

8. Czerwone flagi.

9. Stawianie diagnozy – praktyka, QUIZY.

Teoria:

1. Najczęstsze patologie i ich leczenie (Morton, uwięźnięcie nerwu podeszwowego bocznego, złamania zmęczeniowe).

2. Leczenie operacyjne i rehabilitacja pozabiegowa.

3. Przygotowanie do zabiegu – podejście praktyczne.

4. Rehabilitacja pozabiegowa.

Praktyka:

1. Protokół pooperacyjny.

2. Medyczny trening terapeutyczny, terapia manualna oraz taping i ortezowanie w leczeniu stawu skokowego i stopy.

Cele:
Przekazanie fizjoterapeucie umiejętności w ogólnej metodyce badania w nawiązaniu do urazów sportowych w określonych dyscyplinach sportowych. Stawianie diagnozy, leczenie, rehabilitacja i udzielanie porad zapobiegających urazom.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 32
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 150 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Fizjoterapia w urazach sportowych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI