Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Podstawy rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych pod kątem neurorozwojowego wspomagania

800 zł 16 h

Program:

Teoria:

1. Przebieg wszystkich faz rozwoju.

2. Omówienie najczęstszych zaburzeń rozwojowych u niemowląt i dzieci starszych.

3. Zaplanowanie i postawienie celów rehabilitacji.

Praktyka:

1. Umiejętność pielęgnacji małego dziecka pod kątem wspomagania rozwoju.

2. Pozycje ułożeniowe – praca na sobie na macie.

3. Demo z pacjentem – cały proces terapeutyczny.

4. Demo z dzieckiem starszym – z chorobą wieku rozwojowego.

5. Praca w wybranych jednostkach chorobowych (MPD, kręcz szyi , problemy z napięciem mięśniowym i inne).

Cele:
Przybliżenie uczestnikom metod pracy z małym pacjentem pod kątem neurorozwojowym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 800 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Podstawy rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI