Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowoczesna Administracja Publiczna

1 035 zł 160 h

Program:

1. Moduł I: Partnerstwo publiczno-prywatne – założenia i praktyka.

2. Moduł II: Planowanie przestrzenne w współczesnej administracji.

3. Moduł III: Prawo i praktyka postępowania administracyjnego.

4. Moduł IV: Zamówienia publiczne i zlecanie zadań w administracji.

5. Moduł V: Informatyczne narzędzia nowoczesnego pracownika administracji.

6. Moduł VI: Prawne podstawy legislacji.

7. Moduł VII Strategia rozwoju jednostki samorządowej.

8. Moduł VIII: Prawo pracy dla urzędników.

9. Moduł IX: Administracja w i wobec UE.

10. Moduł X: Sądy wspólnotowe a praktyka administracyjna.

OPCJONALNIE - dodatkowe moduły:

11. Moduł XI: Organ administracji jako partner międzynarodowy

12. Moduł XII: Zawieranie umów o współprace międzynarodową (zagadnienia prawa międzynarodowego i krajowego).

Uwagi:

  • możliwe przekształcenia pod kątem administracji centralnej/samorządowej
  • możliwe dostosowanie do poszczególnych grup urzędniczych (np. pracownicy pomocy społecznej, komórki zamówień publicznych itp.)

Cele:
Kurs ma na celu poniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry urzędniczej. Mogą z niego skorzystać również osoby nie mające wykształcenia administracyjnoprawnego, a pragnące zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w administracji. Zajęcia łączą w sobie formę wykładową, warsztatową, dyskusję oraz case study (studium przypadku).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce: 
- liczba godzin: 160
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 035 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI