Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

590 zł 20 h

Program:

Teoria

1. Najkrótszy model autoprezentacji.

2. Budowanie mowy na wszelkie okazje.

3. Efekt dobrego pierwszego wrażenia.

4. Elementy zewnętrzne i wewnętrzne, jak się przygotować.

5. Mowa ciała - gesty, mimika, postawa, ruch sceniczny.

6. Operowanie głosem Intonacja, dykcja, tempo mówienia, głośność, praca z pauzą.

7. Struktura przemówienia Najważniejsze elementy tworzenia udanego wystąpienia.

8. Praca z tremą Jak ujarzmić stres przed wystąpieniem przed i w trakcie.

9. Przygotowanie do wystąpienia Na czym polega, jak je realizować by przyniosło zamierzony skutek.

10. Interakcja Elementy budowanie więzi z publicznością.

11.Czynniki afektywne Praca z emocjami, siła przesłania, afektywne sprzężenie zwrotne.

12. Perswazja a cel Jak tworzyć przemówienie, które wpływa a nie drażni nachalnością.

Praktyka - praca w parach, trening indywidualny, próbki wystąpień, feedback moderowany grupowy, ewaluacja trenera, dyskusja, wskazanie i implementacja elementów do poprawy, praca z treścią i przekazem, praca z głosem i mową ciała, autoprezentacja.

Cele:
Wzmocnienie kompetencji w obszarze sztuki autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Zrozumienie znaczenia mowy ciała, pracy głosem, tworzenia struktury przemówienia. Praca na mocnych stronach, diagnoza obszarów do poprawy. Poznanie technik autoprezentacji, tworzenia wizerunku przekonującego mówcy, radzenia sobie z tremą, nawiązywania kontaktu z publicznością. Elementy perswazji w przemówieniach. 

Adresaci:
Wszystkie osoby, które na co dzień muszą występować publicznie w różnych kontekstach i chcą robić to lepiej (np. prezentując produkty/usługi, prowadząc zebrania, audyty, zajęcia dydaktyczne, wykłady na konferencjach, networking itp.). W tej grupie znajdą się m.in. przedsiębiorcy, handlowcy, menadżerowie, dyrektorzy i właściciele firm, wykładowcy, studenci. Osoby zainteresowane świadomym budowaniem wizerunku w oparciu o wiedzę potwierdzoną w praktyce oraz rozwojem kompetencji mówczych wedle sprawdzonych modeli. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 590 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI