Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Trening delegowania zadań, czyli o sztuce podziału pracy i ustalania priorytetów

230 zł 8 h

Program:

1. Delegowanie zadań – kluczowa rola menagera.

2. Filary skutecznego delegowania.

3. Przeszkody w delegowaniu.

4. Kategoryzacja zadań w kontekście ich ważności – Metoda ABC.

5. Delegowanie zadań pracownikom o różnym poziomie kompetencji i motywacji.

6. Cykl instruktażu.

7. Schemat rozmowy delegującej.

8. Monitoring i ocena realizacji zadania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 230 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Trening delegowania zadań"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI