Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie konfliktem

500 zł 16 h

Program:

1. Idea konfliktu w organizacji.

2. Cel zarządzania konfliktem w organizacji.

3. Komunikacja w organizacji.

4. Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania konfliktem.

5. Rola managera w zarządzaniu konfliktem.

6. Proces zarządzania konfliktem przez managera.

7. Manipulacja w organizacji – metody, efekty i następstwa.

8. Homo Corporation.

9. Zarządzanie stresem w organizacji.

10. Wypalenie zawodowe, rola czynników zewnętrznych i osobowych.

11. Komunikacja w organizacji: metody, najczęstsze błędy, informacja i dezinformacja.

12. Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w praktyce.

13. Manager w zarządzaniu konfliktem. Kształcenie umiejętności – znaczenie predyspozycji osobistych. 

14. Manipulacja jednostką i grupą, korzyści i ryzyko. Granice.

15. Czy stałeś się homo corporation? Metody oceny ryzyka.

16. Stres obiektywny i percepcja stresu. Temperament afektywny jako wyznacznik zdolności do pracy w stresie.

Cele:
Uczestnicy podczas ćwiczeń zrozumieją czym jest konflikt i w jakich sytuacjach może być wartościowy, wytypują najczęściej popełniane błędy komunikacyjne i zaczną je rozpoznawać, nauczą się również konstruktywnie rozwiązywać najtrudniejsze komunikacyjne sytuacje. Na podstawie rzeczywistych przykładów zrozumieją idee konfliktu oraz że życie bez niego nie będzie spokojnie funkcjonowało. Celami szczegółowymi kursu są:

 • Skuteczne rozpoznawanie, ocena konfliktów oraz umiejętne radzenie sobie z nimi
 • Umiejętność manipulacji konfliktem – w celu zwiększenia korzyści w organizacji
 • Tworzenie inspirującego środowiska pracy poprzez wykorzystanie pozytywnych stron konfliktu
 • Wykorzystanie predyspozycji osobistych w sytuacji radzenia sobie z  konfliktem
 • Pobudzenie aktywności i kreatywności pracowników poprzez zarządzanie konfliktem
 • Podniesienie efektywności pacy jednostki i zespołu
 • Nauka racjonalnego myślenia w trudnych warunkach – presji i rywalizacji w organizacji
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem poprzez trening osobowy.

Adresaci:
Kurs jest przewidziany dla dwóch grup odbiorców: kadry managerskiej i zarządzającej oraz podlegającej – doradców i przedstawicieli firmowych. Podział jest dość istotny, ponieważ kadra menedżerska znacznie mocniej zagłębia się w kwestie związane z manipulacją konfliktem i wywieraniem wpływu na ludzi, druga grupa zaś ma większą potrzebę analizy konfliktu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z presją i rywalizacją.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 500 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zarządzanie konfliktem"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI