Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ I - Partnerstwo publiczno-prywatne

420 zł 16 h

Program:

1. Koncepcja i podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Przygotowanie projektu PPP - standardy postępowania.

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym – ramy prawne oraz mechanizmy płatności.

4. Możliwości dofinansowywania partnerstwa.

5. Monitoring przebiegu partnerstwa.

6. Case study (parkingi, szpitale, domy pomocy).

Cele:
Uczestnicy zyskują podstawową wiedzę na temat funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagadnień, wymogów prawnych związanych z ich powstawaniem, funkcjonowaniem oraz umowami w zakresie tychże umów.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane zlecaniem i pozyskiwaniem zleceń z sfery administracyjnej, członkowie stowarzyszeń i organizacji branżowych. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI