Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie działem HR

650 zł 16 h

Program:

1. Podstawowe procesy HR. Definicje procesów HR i ich różne klasyfikacje.

2. Idea zarządzania procesowego. Podstawowe zasady i funkcje zarządzania procesowego.

3. Podstawowe procesy HR – ich funkcje i możliwe sposoby zarządzania:

 • Zatrudnianie i zwalnianie
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Administracja i payroll
 • Motywowanie
 • Zarządzanie przez cele
 • Przywództwo i kultura organizacyjna.

Cele:
Rozwój umiejętności budowania zespołów i zarządzania różnorodnością, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole, nauka motywowania i oceniania pracowników.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Zarządzanie działem HR"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI