Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ II - Planowanie przestrzenne w współczesnej administracji

420 zł 16 h

Program:

1. Koncepcja i podstawy prawne planowania przestrzennego. Szczeble planistyczne. Organy systemu planowania i ich zadania.

2. Przygotowanie planu zagospodarowania - standardy postępowania. Zakres uzgodnień planistycznych. Dokumenty planistyczne na poszczególnych szczeblach.

3. Planowanie na poziomie krajowym, regionalnym i gminnym.

4. Decyzje wynikające z działań planistycznych – lokalizacja inwestycji celu publicznego, warunki zabudowy.

5. Case studies – analiza planów zagospodarowania i najczęstszych bledów w nich popełnianych.

Cele:
Uczestnicy zyskują podstawową wiedzę na temat uwarunkowań planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Zapoznają się z systemem planistycznym oraz sposobem opracowania planów zagospodarowania na poszczególnych stopniach zorganizowania. 

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane systemem planowania przestrzennego przewidzianym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz regulacje UE.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
e-mail:
 agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI