Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ III - Prawo i praktyka postępowania administracyjnego

420 zł 16 h

Program:

1. Zakres obowiązywania oraz zasady postępowania administracyjnego. Pojęcie organum właściwości, instytucja wyłączenia z postępowania.

2. Strona jako podmiot postępowania, pełnomocnictwo i zakres umocowania.

3. Wszczęcie postępowania administracyjnego, formy postępowania, postępowanie dowodowe, kompetencje organu pierwszej instancji.

4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym przed organem pierwszej instancji.

5. Środki odwoławcze, samokontrola organu, organ drugiej instancji i jego kompetencje.

6. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń oraz postępowania skargowo-wnioskowego.

7. Case studies – analiza decyzji oraz środków odwoławczych.

Cele:
Uczestnicy zyskują podstawową wiedzę na temat prawa i postępowania administracyjnego. Zapoznają się z systemem administracji oraz sposobem opracowania decyzji i skutecznego ich wykonania, a także analizują zagadnienia wzruszalności rozstrzygnięć.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane postępowaniem administracyjnym zarówno z punktu widzenia organu jak i uczestnika postępowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
e-mail: 
agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI