Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ V - Informatyczne narzędzia nowoczesnego pracownika administracji

420 zł 16 h

Program:

1. Edytory tekstu stosowane w administracji. Oprogramowanie komercyjne oraz niekomercyjne, zalety i wady zastosowania określonych programów. Praktyczne dostosowanie edytorów tekstów w urzędzie.

2. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Szablony prezentacji. Użycie grafiki i obiektów, obróbka plików audiowizualnych.

3. Wprowadzenia danych do arkusza - podstawowe typy. Modyfikacja komórek oraz ich zawartości. 

4. Formatowanie komórek. Operacje na komórkach obszarach oraz arkuszach (wstawianie, usuwanie, ukrywanie wierszy oraz kolumn, automatyzacja wprowadzania danych). Ustawianie prostych formatów warunkowych. Wykresy.

Cele:
Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność posługiwania się podstawowymi rodzajami oprogramowania biurowego. Zapoznają się z specyfiką wzywanych narzędzi, uczą się również prezentować wyniki swoich prac w sposób przystępny dla odbiorców.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane opanowaniem podstawowych umiejętności z zakresu obsługi programów biurowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI