Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ VI - Prawne podstawy legislacji

420 zł 16 h

Program:

1. Polityka prawa. Zasady tworzenia prawa.

2. Stanowienie prawa i inne rodzaje działalności prawotwórczej. Zakres działalności legislacyjnej.

3. Zasady działalności legislacyjnej w orzecznictwie TK.

4. Procedura ustawodawcza.

5. Tworzenie aktów prawa miejscowego.

6. Redakcja aktu prawnego.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane umiejętnością tworzenia poprawnych z punktu widzenia prawa projektów aktów prawnych.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych obowiązujących w RP, a także na temat trybów i zasad ich tworzenia. Nabywają umiejętność opracowywania zgodnych z wymogami prawnymi projektów aktów prawnych zarówno na potrzeby centralnego jak i samorządowego sektora administracji.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI