Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MODUŁ VII - Strategia rozwoju jednostki samorządowej

420 zł 16 h

Program:

1. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym. Organizacja jednostek samorządowych.

2. Lokalne społeczeństwo uczestniczące. Formy partycypacji w życiu publicznym na szczeblu lokalnym.

3. System finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządowej – struktura i procedura uchwalania. Podatki i opłaty lokalne.

4. Zarządzanie procesami rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego.

5. Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego. Rola i znaczenie instrumentów prognostycznych.

6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego.

Cele:
Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych obowiązujących w RP w zakresie strategii rozwoju jednostek samorządowych. Nabywają umiejętność analizy oraz opracowywania projektów strategii rozwoju jednostek samorządowych. Zapoznają się z systemem planistycznym samorządowym i jego relacji z opracowywania strategii na poziomie kraju oraz w ramach UE.

Adresaci:
Pracownicy urzędów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane tworzeniem strategii i jej wdrażaniem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin:
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 420 zł


Koordynator  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
e-mail: agnieszkaw-d@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI